ចុះឈ្មោះសមាសជិកថ្មីទទួលប្រមូសិនពិសេស

1 . ការចុះឈ្មោះធម្មតា   

ការចុះឈ្មោះសមាជិក

 1. ឈ្មោះអ្នកប្រើប្រាស់
 2. លេខទូរស័ព្ទដៃ
 3. ID LINE​​ ​ ឬ​​​ ( លេខកូដឡាញ )
 4. ជ្រើសរើសប្រមូសិនដែលលោកអ្នកពេញចិត្ត
 5. ចុចចុះឈ្មោះសមាជិក
 6. ក្រុមកាងារនឹងទំនាក់ទំនងដើម្បីផ្តល់គណនី​ចូលលែងហ្គេម imiwinauto

 

សូមបញ្ជាក់៖ ផ្តល់ឈ្មោះពិតរបស់អ្នក (ត្រូវជាឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ចី)
– ផ្តល់លេខបញ្ចី សម្រាប់វេប្រាក់ត្រលប់ទៅវិញ

2 . ការចុះឈ្មោះរហ័ស

3 ទំនាក់ទំនងផ្នែកបំម្រើសេវាកម្ម​ 24 ម៉ោង

ទំនាក់ទំនងមកយើងខ្ញុំ

 • ទំនាក់ទំនងមកយើងខ្ញុំបានតាមរយះ
 • Telegram: imiwinauto
 • Facebook Page: imiwinauto
 • Line: id @imiwinauto
 • Call: 000-000-000

ផ្តល់ទិន្នន័យមកយើងខ្ញុំ

 • ផ្តល់ឈ្មោះពិតរបស់អ្នក (ត្រូវជាឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ចី)
 •  ផ្តល់លេខបញ្ចី សម្រាប់វេប្រាក់ត្រលប់ទៅវិញ
 • ផ្តល់លេខទូរស័ព្ទផ្ទាល់របស់អ្នក

រងចាំទទួល Account និង វេប្រាក់ចូលលេង

 • បន្ទាប់ពីផ្តល់ទិន្ននីរបស់អ្នករួចរាល់ខាងក្រុមហ៊ុននិង បង្កើតអែកខោនជូន។
 • អ្នកអាចដាក់ប្រាក់ចូលលេងតាមរយះលេខបញ្ចីដែលក្រុមការងារផ្តល់អោយ។